Onze Voorwaarden

1.Identiteit

·Wie zijn we:

Aksioma BVBA (hierna verder “Pippa Pepper”)
Liersesteenweg 240
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE 0429.187.386

·Hoe kan u ons contacteren:

Telefonisch:    +32 (0)15 633603
Fax:                 +32 (0)15 633603
E-mail:            inge@pippapepper.be
Per post:         Zie bovenstaand adres

·Openingsuren:

Woensdag-Zaterdag:  10u-18u
Zondag:                       10u-13u
Maandag-Dinsdag:      Gesloten
Wettelijke feestdagen: Gesloten

2.Toepasselijkheid

Voor de web verkopen via onze onlinestore gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene verkoopvoorwaarden van Pippa Pepper. Bij elke bestelling door de koper geplaatst via deze website verklaart de koper zich expliciet akkoord met alle door Pippa Pepper opgelegde voorwaarden.

3.Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn Inclusief  B.T.W. en exclusief verzendkosten.

Alle prijzen in de catalogus en in de webshop gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Pippa Pepper mee te delen om af te zien van de aankoop via de webwinkel, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Pippa Pepper zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Pippa Pepper eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Pippa Pepper. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (015/633603), e-mail (inge@pippapepper.be) of fax (015/633603) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling, in originele en onbeschadigde verpakking.

Pippa Pepper behoudt zich het recht voor te wachten met terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. Pippa Pepper aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via bpost en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via bpost kan nagegaan worden.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de klant of hiermee heeft ingestemd. Er wordt niet in cash uitbetaald.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door Aksioma aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald.

5.Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor reeds gebruikte producten, u mag het product grondig bekijken net zoals u dit in onze winkel zou doen. U mag het product niet gebruiken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor afgeprijsde of gesoldeerde artikelen. Deze goederen worden niet geruild, terugbetaald of terug genomen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor goederen die duidelijke sporen van gebruik vertonen (bijvoorbeeld schoenen met (licht)beschadigde loopzolen, kledij zonder originele labels of prijsetiketten, gewassen kledij, onvolledige goederen, goederen zonder of met beschadigde verpakking).

6.Verplichtingen van Pippa Pepper bij herroeping

Zodra u binnen 14 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij dit:

  • We sturen na ontvangst van uw aanvraag een bevestiging, en;

  • We sturen u een nieuw product of u ontvangt de terugbetaling binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de goederen.

7.Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Pippa Pepper, is Pippa Pepper gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Pippa Pepper. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Pippa Pepper gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

8.Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die u binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan Pippa Pepper (inge@pippapepper.be).

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van zijn identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor.

9.Leveringstermijn

De vermelde levertermijn (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door Pippa Pepper van de door de klant gedane betaling. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Pippa Pepper en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

10.Verzending bestelde goederen

De bestelling van de klant via onze webwinkel leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door Pippa Pepper aangegeven betaalwijze. Wanneer de goederen die u in de webwinkel bestelde, op hetzelfde moment in de fysieke winkel worden verkocht, krijgt de verkoop in de fysieke winkel voorrang. Pas wanneer u een bevestigingsmail van verzending heeft ontvangen, zijn de goederen definitief van u. Wanneer goederen niet meer voorradig zijn, ontvangt u hierover een mail. Wij storten het door u betaalde bedrag dan zo snel mogelijk terug.
Het transport van de goederen gebeurt altijd op verantwoordelijkheid van de koper.
In het geval van verzending binnen België aan de klant, zal de klant, een bedrag van € 6 uit hoofde van verzendingskosten aan Pippa Pepper verschuldigd zijn voor leveringen binnen België.

Bijkomende lokale kosten (douane, taksen, extra belastingen,...) zijn altijd volledig ten laste van de klant en kunnen nooit op Pippa Pepper verhaald worden.
Voor verzendingen buiten België worden altijd afzonderlijke transportkosten afgesproken tussen Pippa Pepper en de klant.

11.Afhaling in onze winkel

Producten voor afhaling worden klaargezet in onze winkel zodra de betaling is voldaan. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. Pippa Pepper behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van een geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is Pippa Pepper gerechtigd om een kopij van de identiteitskaart of identiteitsbewijs te nemen. Betaalde goederen afhalen in de winkel is altijd gratis.

12.Garantie

  • Voor alle verkopen aan particulieren doen wij beroep op de wettelijke garantie bepalingen voor consumenten zoals door Belgische overheid omschreven:http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie 

  • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan Pippa Pepper worden tegengesteld.

  • Verbruiksproducten vallen niet onder deze wettelijke waarborg.

Het retourneren van een product met eventuele defecten komt volledig ten koste van de klant indien dit buiten de gratis retourtermijn van 14 kalenderdagen valt.

13.Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pippa Pepper kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist of onvolledig is. Pippa Pepper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Pippa Pepper is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet dan zal Pippa Pepper de prijs zo snel mogelijk aanpassen.